Historisk arkiv

Svar på spørsmål om saudisk menneskerettighetsforkjemper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 450 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om på hvilken måte ministeren vil reagere overfor Saudi-Arabia på at Raif Badawi utsettes for piskeslag i full offentlighet etter å  oppfordret til ytringsfrihet?

Skriftlig spørsmål nr. 450 (2014-2015).
Datert 14.01.2015

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
På hvilken måte vil utenriksministeren reagere overfor Saudi-Arabia på at Raif Badawi utsettes for piskeslag i full offentlighet, fordi han har oppfordret til ytringsfrihet? 

Utenriksministerens svar:
Dommen mot den saudiske menneskerettighetsforkjemperen Raif Badawi er opprørende. Badawi er dømt til ti års fengsel og 1.000 piskeslag for å ha ytret seg om aktuelle spørsmål i det saudiske samfunnet. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Norge tar derfor på det sterkeste avstand fra både dommen og saudiske myndigheters iverksettelse av straffen mot Badawi. 

Dessverre er denne saken en del av et større bilde. Utviklingen på menneskerettighetsområdet i Saudi-Arabia er bekymringsfull. Dette har vi gitt uttrykk for ved flere anledninger, både direkte overfor saudiske myndigheter og multilateralt, som i FNs menneskerettighetsråd. Vi har konsekvent oppfordret saudiske myndigheter til å etterleve internasjonale menneskerettighetsnormer. Det er myndighetenes ansvar å påse at disse rettighetene ikke brytes. Det er også deres ansvar å sørge for at menneskerettighetsforsvarere får utføre sitt arbeid uten å risikere straff og forfølgelse. 

Vi følger tett spørsmål knyttet til ytrings- og organisasjonsfrihet, kvinners stilling, fremmedarbeiderenes situasjon samt den utstrakte bruken av dødsstraff som straffemetode. Vi har også protestert mot brutale avstraffelsesmetoder som pisking. 

Utenriksdepartementet har fulgt saken mot Badawi over lengre tid. Vi har tatt den opp med saudiske myndigheter, andre land og menneskerettighetsorganisasjoner. Nylig tok vi igjen opp Badawis sak med Saudi-Arabias ambassade i Oslo. Vår ambassadør i Riyadh vil fremføre en tilsvarende protest overfor den offentlige menneskerettighetskommisjonen i Saudi-Arabia. Samtidig vil vi be om status for iverksettelsen av dommen i lys av meldinger om at piskingen ikke ble gjennomført 16. januar. Vi vil fortsette å følge denne saken nøye fremover.  

For øvrig viser jeg til mitt svar til representanten om samme sak i juni 2014.