Historisk arkiv

Svar på spørsmål om arrestasjon av egyptisk journalist

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 178 (2015-2016)

Utenriksmninster Børge Brendes svar på et spørsmål fra Bård Vegard Solhjell (SV) om hva Norge vil gjøre i forbindelse med arrestasjonen av den egyptiske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Hossam Bahgat.

Skriftlig spørsmål nr. 178 (2015-2016).
Datert 9.11.2015

Fra representanten Bård Vegard Solhjell (SV):
Hvordan vil Norge reagere i sin dialog med egyptiske myndigheter på arrestasjonen av journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Hossam Bahgat i Egypt?

Utenriksministerens svar:
Det er gledelig at den egyptiske journalisten og menneskerettighetsforkjemperen Hossam Bahgat nå er løslatt, selv om anholdelsen, og måten den foregikk på, vekker bekymring.

Bahgat ble innkalt til forhør av landets militære etterretning 8. november og anklaget for å ha publisert informasjon til skade for nasjonal sikkerhet. Han ble holdt i forvaring frem til 10. november.

Egypt står overfor en rekke utfordringer knyttet til ytrings- og forsamlingsfrihet, samt vilkår for det sivile samfunnet. Myndighetene har ansvar for å beskytte sikkerheten og ytringsfriheten til journalister og menneskerettighetsforkjempere, og sikre at de kan arbeide uten frykt for represalier. Dette er avgjørende for å skape åpne, demokratiske og bærekraftige samfunn.

Norske myndigheter vil fortsette å følge menneskerettighetssituasjonen i Egypt. Jeg har ved flere anledninger understreket overfor Egypt viktigheten av å etterleve landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og vil fortsette å følge opp dette.