Historisk arkiv

Svar på spørsmål om den pågående flyktningkrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 269 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvilke initiativ regjeringen har tatt internasjonalt for å avhjelpe eller håndtere den pågående flyktningkrisen.

Skriftlig spørsmål nr. 269 (2015-2016).
Datert 30.11.2015

Fra representanten Karin Andersen (SV):
Hvilke konkrete initiativ har den norske regjering tatt i løpet av de to siste år overfor EU, Dublin-samarbeidet, Schengen-samarbeidet, FN eller andre relevante internasjonale organisasjoner og samarbeid for å avhjelpe og håndtere den pågående flyktningkrisen?

Utenriksministerens svar:
Verdenssamfunnet står overfor en rekke uløste konflikter og humanitære kriser som preger den internasjonale dagsordenen: I Syria og Irak, på Afrikas horn og i Mali. I år har konsekvensene av disse konfliktene i større grad enn tidligere nådd Europa.

Jeg viser til statsminister Erna Solbergs redegjørelse for Stortinget 13. oktober i år. I redegjørelsen gikk statsministeren grundig gjennom de spørsmål representanten reiser om initiativene regjeringen har tatt internasjonalt.