Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels bosettingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 1111 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kari Henriksen (Ap) om hva Norge vil gjøre for å stanse utslettelse av den palestinske landsbyen Susiya og hindre Israels ulovlige bosettingspolitikk.

Skriftlig spørsmål nr. 1111 (2015-2016).
Datert 12.06.2015

Spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap):
Beduinlandsbyen Susiya kan bli utslettet etter at Israels høyesterett avviste en henvendelse fra innbyggerne om å fryse planlagte husødeleggelser i landsbyen. Susiya, med ca. 450 innbyggere, hvor 120 er barn. Kirkens verdensråd er bekymret. Byen ligger svært nær Israels ulovlige bosettingsområder. Hvilke henvendelser har utenriksministeren tatt overfor israelske myndigheter for å stanse utslettelsen av landsbyen og hindre at Israel fortsetter sin ulovlige bosettingspolitikk?

Utenriksministerens svar:
Israel er godt kjent med at Norge, i likhet med resten av det internasjonale samfunnet, anser de israelske bosettingene på okkupert område som folkerettsstridige og som et hinder for fred.

Regjeringen ser med uro på planene om å rive landsbyen Susiya og tvangsflytte de palestinske innbyggerne. Norge forventer at Israel respekterer internasjonal humanitærrett og beskytter sivilbefolkningen i de okkuperte områder.

Jeg er svært bekymret for at slike husødeleggelser er en del av et mønster der situasjonen på bakken stadig endres i form av bosettingsutvidelser, tvangsflytting av lokalsamfunn og begrensinger på palestinsk økonomi. Dette vil samlet svekke mulighetene for en to-statsløsning.

Under mitt siste besøk til Israel og Palestina i mai 2015 tok jeg i mine samtaler med både statsminister Netanyahu og president Abbas opp betydningen av at forhandlinger mellom partene gjenopptas, samt at begge sider må avstå fra tiltak som øker konfliktnivået og svekker mulighetene for en troverdig fredsprosess. I mine samtaler med israelske ledere understreket jeg behovet for å stoppe byggingen i de israelske bosettingene på okkupert område.