Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om Frankrike og Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Skriftlig spørsmål nr. 736 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om hva regjeringen har  gjort overfor franske myndigheter for at Frankrike ikke skal blokkere for en permanent FN-overvåking av menneskerettighetene i okkupert Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 736 (2014-2015).
Datert 10.03.2015

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
Hva har regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden april 2014 for at Frankrike ikke skal blokkere for en permanent FN-overvåking av menneskerettighetene i okkupert Vest-Sahara?

Utenriksministerens svar:
Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning på konflikten i Vest-Sahara. Det er viktig å legge til rette for at FN og Minurso (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) fortsetter sitt arbeid i tilknytning til Vest-Sahara-konflikten. Dette er det enighet om i FNs sikkerhetsråd.

Norges prinsipielle holdning er at alle FN-operasjoner bør ha et menneskerettighetsmandat. Vi støtter derfor en utvidelse av Minursos mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Det er det imidlertid ikke enighet om i FNs sikkerhetsråd. Gjennom vår FN-delegasjon i New York har vi løpende, uformelle konsultasjoner med nærstående land om en styrking av Minursos mandat. Dersom det åpner seg en mulighet for å styrke mandatet, vil Norge følge opp med mer formelle konsultasjoner. Årets utkast til resolusjon for forlengelsen av Minursos mandat er ennå ikke lagt frem for Sikkerhetsrådet.

Norge har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om en utvidelse av Minursos mandat med Frankrike. Jeg tok senest opp dette spørsmålet i min samtale med den franske utenriksministeren Laurent Fabius tirsdag 17. mars. Spørsmålet ble også drøftet med franske myndigheter i et møte på embetsnivå i mai i fjor og i et møte mellom ambassaden og fransk UD i mars i år. I tillegg er spørsmålet tatt opp med den franske FN-delegasjonen i både New York og Genève tidligere denne måneden.

Situasjonen i Vest-Sahara gir fortsatt grunn til bekymring. Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd. Menneskerettighetssituasjonen er derfor et sentralt element i samtalene mellom Norge og Marokko. Da jeg var i Marokko 15. mars, understreket jeg overfor marokkanske myndigheter at menneskerettighetene til den saharawiske befolkningen i Vest-Sahara må sikres.