Historisk arkiv

Svar på spørsmål om vedtak i Trondheim bystyre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) om Trondheim bystyres oppfordring til boikott av israelske varer og tjenester som er produsert på okkupert palestinsk område.

Skriftlig spørsmål nr. 271 (2016-2017).
Datert 21.11.2016

Fra representanten Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren:
Med knapt flertall og med sterk og ensidig kritikk av Israel har Trondheim bystyre vedtatt en boikott av israelske varer og tjenester som er produsert på Vestbredden. Bystyret oppfordrer samtidig byens innbyggere og Stortinget til samme form for boikott. I 2005 ble et mer generelt boikottvedtak i Sør-Trøndelag fylkeskommune rettet mot Israel avvist som lovstridig av Stoltenberg-regjeringen.

Hvordan ser utenriksministeren på vedtaket i Trondheim kommune?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen har ikke tro på at boikott vil fungere som politisk virkemiddel i konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand, og regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten. Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.

Regjeringen legger vekt på at Norge skal respektere sine internasjonale forpliktelser, herunder på handelsrettens område. På bakgrunn av foreliggende informasjon, vil Utenriksdepartementet se nærmere på hvorvidt vedtaket fra Trondheim kommunes bystyre vil være i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.