Historisk arkiv

Svar på spørsmål om situasjonen for menneskerettighetene i Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) om hva Norge vil gjøre med marokkanske myndigheters uakseptable suverentitetshevdelse i Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 463 (2015-2016).
Datert 21.01.2016

Fra representanten Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren:
Søndag 17.1 ble 16 studenter fra Norge stanset av marokkansk politi på vei inn i Vest-Saharas hovedstad El Aaiun. De hadde reist til området for å snakke med lokale journalister og representanter om situasjonen i det okkuperte området. Utkastelsen er et nytt eksempel på at menneskerettighetssituasjonen i området er alvorlig og at Marokko driver uakseptabel suverenitetshevdelse i Vest-Sahara. Vil statsråden foreta seg noe overfor myndighetene i Marokko for å følge opp saken?

Utenriksministerens svar:
Marokko utøver ikke internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, og Norge anser derfor ikke Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og i likhet med de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten.

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat har vært i kontakt med flere av studentene som representanten viser til, og vi har understreket at vi er rede til å yte konsulær bistand i tilfelle det skulle være behov.

Utenriksdepartementet er også i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene, og hvorfor. Marokkos viseutenriksminister besøker snart Norge, og jeg vil ta opp utvisningen av de norske studentene og ungdomspolitikerne med henne. Vi vil også diskutere situasjonen i Vest-Sahara mer generelt.

Den norske ambassaden i Rabat besøker Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål.