Historisk arkiv

Svar på spørsmål om palestinske selvstyremyndigheters utdanningssystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Jørund Rytman (Frp) om instituttet Palestinian Media Watch sin analyse av palestinske selvstyremyndigheters utdanningssystem.

Skriftlig spørsmål nr. 1023 (2015-2016).
Datert 02.05.2016

Fra representanten Jørund Rytman (Frp) til utenriksministeren:
Er utenriksministeren kjent med rapporten fra Palestinian Media Watch (PMW) som har analysert de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningssystem og, vil statsråden offentlig fordømme den type anti-semittisme som vi ser i de palestinske områdene og andre steder?

Utenriksministerens svar:
Jeg er godt kjent med rapporten «Opplæring til hat og terror». Jeg fikk et eksemplar etter at Itamar Marcus fra Palestinian Media Watch og representanter fra Med Israel for Fred hadde et møte i Utenriksdepartementet i april i år.

I forlengelsen av voldsbølgen det siste halvåret har vi med økende bekymring sett en språkbruk som oppfordrer til og hyller voldsbruk. Slike uttalelser har kommet fra aktører på begge sider av konflikten. Fra norsk side har vi i møter både med palestinske og israelske representanter tatt opp vår bekymring for at slike uttalelser kan føre til en eskalering av konfliktnivået og ytterligere polarisering mellom partene. Det er fullstendig uakseptabelt å oppfordre til vold eller gi heltestatus til personer som utøver vold.

Gjennom våre samarbeidspartnere bekjemper Norge hatefulle ytringer både i media, skoleverket og i religiøse kontekster. Norge kritiserer og diskuterer holdninger med begge parter. Trakassering og vold mot personer eller grupper basert på religion er uakseptabelt. Religiøse ledere har et spesielt ansvar for å fremme åpenhet og toleranse.

Vi skal kjempe mot alle former for antisemittisme. Dette er en tematikk som står høyt på regjeringens dagsorden. Arbeidet med en handlingsplan mot antisemittisme er påbegynt, og denne skal foreligge i høst. Regjeringen er, og skal fortsette å være, tydelig i sin fordømmelse av hatefulle ytringer som forherliger voldsutøvelser mot andre folkegrupper.