Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels innreisenekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om hvordan utenriksministeren vurderer lovligheten av Israels innreisenekt overfor Palestinakomiteen og hvordan ministeren vil arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for komiteen.

Skriftlig spørsmål nr. 2039 (2017-2018).
Datert 9. august 2018

Fra representanten Petter Eide (SV) til utenriksministeren:
Fredag 26. juli 2018 mottok Palestinakomiteen (PK) beskjed fra den israelske ambassadøren i Norge om at PKs planlagte reise til Palestina vil nektes. I brevet til PK kaller ambassadøren PK for «an agent of hate». Ambassaderåd Poraz sier til mediene at dette betyr permanent innreisestopp for PK.

Hvordan vurderer utenriksministeren lovligheten ved denne innreisenekten, og hvordan vil utenriksministeren arbeide overfor israelske myndigheter for å sikre normal tilgang til området for PK?

Begrunnelse: Palestinakomiteen i Norge har i en årrekke arrangert studieturer Palestina, nærmere bestemt Vestbredden, men PK har også arrangert turer til Israel og Libanon.

Formålet med turene er å gi deltakerne innblikk i palestinernes situasjon, samt vise solidaritet med det palestinske folk. PK benytter lokale turoperatører og guider som i samarbeid med PK setter sammen reiseprogrammer tilpasset publikum på de ulike turene.

4.-13. august 2018 skulle Palestinakomiteen reist med 15 ungdommer i alderen 15 til 27 på tur til Palestina. Turen ble kansellert på bakgrunn av innreisenekt fra israelske myndigheter.

For PK er dette svært problematisk fordi det skaper en stor usikkerhet rundt muligheten til å opprettholde solidaritetsreiser til Palestina som en vesentlig del av aktivitetene til PK. Det er første gang en hel studieturgruppe har blitt nektet innreise.

I brevet fra den israelske ambassaden begrunnes avslaget blant annet med at ambassaden anser PK for å være "an agent of hate, and not a promoter of peace."

Utenriksministerens svar:
Det er svært uheldig at norske borgere som representerer sivilt samfunn har blitt nektet innreise til Israel og Palestina. Flere likesinnede land opplever samme utfordringer for sine borgere.

Fra norsk side har vi flere ganger tatt opp saker angående innreisenekt med israelske myndigheter, og vi har stilt oss kritiske til de negative konsekvensene som innreisebestemmelsene i mange tilfeller får for muligheten til å gjennomføre ulike programmer og bistandsprosjekter.

Jeg har selv tatt dette opp med representanter for den israelske regjeringen. Senest i mitt møte med statsminister Benjamin Netanyahu 5. august ga jeg klart uttrykk for at vi opplever det som uforståelig at norske borgere som deltar i bistandsprosjekter, blir nektet innreise til Israel og Palestina. Jeg mener denne praksisen er uklok.

Som alle suverene stater har Israel rett til å regulere hvem som slipper inn på deres territorium i samsvar med landets folkerettslige forpliktelser. Dette gjelder også personer som skal videre til Palestina. Dette innebærer at norske myndigheter har begrensede muligheter til å påvirke beslutninger om innreise for norske borgere som fattes av israelske myndigheter.

Norske myndigheter vil fortsette å ta opp spørsmål knyttet til innreisebestemmelser og innreisenekt med israelske myndigheter, i samarbeid med nærstående land.