Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om fargen på det norske flagget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Per Willy Amundsen (Frp) om utenriksministeren vil be departementet utarbeide retningslinjer for det norske flagget som er i tråd med den norske historiske flaggtradisjonen og med folks oppfatning av hvordan flagget skal se ut.

Skriftlig spørsmål nr. 1367 (2017-2018).
Datert 18. 04.2018

Fra representanten Per Willy Amundsen (Frp):
Vil utenriksministeren be departementet utarbeide retningslinjer for det norske flagget som er i tråd med den norske historiske flaggtradisjonen og med folks oppfatning av hvordan flagget skal se ut?

Utenriksministerens svar:
Jeg er glad for engasjementet for Norges flagg, vårt fremste nasjonale symbol.

Utenriksdepartementet har ansvaret for Lov om Norges Flag (flaggloven) og Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget (flaggforskriften). Disse bestemmelsene regulerer både flaggets utseende og statens bruk av statsflagget.

De eneste bestemmelsene vi har om fargene i det norske flagget fremgår av §1 i henholdsvis flaggloven og flaggforskriften. Begge steder slås det fast at rødfargen er høyrød og at blåfargen er mørkeblå.

Fargekodene oppslaget i Aftenposten 14. april viste til kommer fra kommentardelen til utenriksinstruksen. Disse fargekodene, som bare er ment for trykk på silkepapir, er en intern veiledning for utenriksstasjonene. Fargekodene er altså kun ment som en veiledning på hvilke innsatsfarger man skal bruke i den tekniske trykkeprosessen.

Fargekodene er ikke bindende, og det er fargen på det ferdige produktet som er avgjørende, ikke hvilken farge man bruker i den tekniske prosessen. Fargekodene vil måtte endres, avhengig av for eksempel materialet flagget skal trykkes på. Det gjør vi oppmerksom på når vi får henvendelser om dette. For å unngå misforståelser, vil vi likevel fjerne fargekodene fra vår interne veiledning.

Det er ikke mitt inntrykk at det er stor uenighet mellom departementet og norske flaggprodusenter om hvilke farge på flagget som er korrekt. Utenriksdepartementet er opptatt av at vi ikke skaper unødvendig byråkrati eller for kompliserte regler for flagget vårt. Vi ser at flaggprodusentene selv har funnet gode løsninger for flaggene de produserer.

En mulighet er at norske flaggprodusenter, og andre med behov for en rettledende norm, selv kan ta initiativ til utvikling av en felles bransjestandard for flaggfargene. Eksempelvis har Dansk Standard laget en standard for rødfargen i det danske flagget. Fra vår side vil det være uproblematisk om det samme gjøres i Norge for det norske flagget.