Forsiden

Historisk arkiv

Svar på spørsmål om press på Israel for å hindre riving av beduinlandsby

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) om Norge vil vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahma på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden.

Skriftlig spørsmål nr. 2366 (2017-2018).
Datert 28.09.2018

Fra representanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren vurdere konkrete reaksjoner for å legge ytterligere press på Israel for å forhindre at beduinlandsbyen Khan al-Ahma på den okkuperte Vestbredden blir jevnet med jorden og beboerne tvangsflyttet i strid med Folkeretten?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter har ved flere anledninger, og over lengre tid, uttrykt bekymring over israelske planer om å rive den palestinske beduinlandsbyen Khan Al-Ahmar på Vestbredden. Jeg oppfordret senest den 11. september i år israelske myndigheter til å skrinlegge planene om å rive landsbyen. Statssekretær Halvorsen gjorde det samme den 5. juli. Norge var også tilsluttet en felles EU-uttalelse om saken den 12. mai i år.  

Beboerne i landsbyen utgjør en spesielt sårbar gruppe og vi er godt kjent med den vanskelige situasjonen for innbyggerne i Khan Al-Ahmar.

Landsbyen ligger i et område som er av strategisk betydning for to-statsløsningen og levedyktigheten for en fremtidig palestinsk stat. Dersom landsbyen rives og beboerne tvangsflyttes, vil det bidra til en ytterligere geografisk separasjon mellom Øst-Jerusalem og Vestbredden, og mellom nordlige og sørlige deler av Vestbredden. Det vil dermed vanskeliggjøre en sammenhengende palestinsk stat i en fremtidig to-statsløsning.

Vi vil, i samarbeid med nærstående land, fortsette å ta opp saken med israelske myndigheter.