Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om Nicaragua

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge ovenfor Nicaragua vil oppfordre til at all vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres.

Skriftlig spørsmål nr. 1671 (2017-2018).
Datert 25.05.2018-

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hvordan ser utenriksministeren på utviklingen i Nicaragua, og vil Norge ovenfor Nicaragua oppfordre til at all vold og undertrykkelse stanses, og at demokrati og menneskerettigheter respekteres?

Utenriksminister Eriksen Søreides svar:
Jeg ser med bekymring på situasjonen i Nicaragua. Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen (CIDH) konkluderte i sin rapport med at hele 76 mennesker har mistet livet i urolighetene de seneste ukene. Etter CIDHs besøk til landet har vi dessverre sett at sammenstøtene har fortsatt og at enda flere menneskeliv er gått tapt.

Demonstrasjonene mot Ortega-regimet og kravene som er fremsatt i den nasjonale dialogen må forstås på bakgrunn av en utvikling som sivilsamfunnet og internasjonale aktører har advart mot i lang tid. Det sivile samfunn, opposisjonspartier og andre demokratiske institusjoner er dessverre i løpet av flere år blitt forsøkt undergravd av myndighetene. De demokratiske utfordringene landet står overfor er også ved gjentatte anledninger blitt eksponert i forbindelse med gjennomføring av valgprosesser.

Gjennom vår ambassade i Mexico følger vi situasjonen i Nicaragua løpende. Vår ambassadør besøkte Managua i begynnelsen av mai. Der møtte hun relevante aktører i den nasjonale dialogen, herunder representanter for tenketanker, kirken, næringslivet, universiteter, studentbevegelser og frivillige organisasjoner. Ambassadøren hadde også møter med Nicaraguas myndigheter, representert ved utenriksminister Denis Moncada.

Det ble ved den anledning fremført tydelige budskap om at Norge beklager volden som er utøvd mot fredelige demonstranter. Likeledes at drap, forsvinninger og andre menneskerettighetsbrudd må etterforskes og de som står bak må stilles til ansvar. Det ble også understreket at respekt for ytrings- og organisasjonsfrihet er et grunnleggende prinsipp i et demokratisk samfunn. Disse budskapene fikk bred dekning i nasjonal presse og i sosiale medier.

Etter tidligere å ha vært suspendert, er det positivt at den nasjonale dialogen nå er besluttet gjenopptatt. Samtidig fortsetter demonstrasjonene og sammenstøtene. Situasjonen er uoversiktlig. Det er viktig at partene nå får ro til å gjennomføre konstruktive samtaler som kan lede til nødvendige demokratiske reformer og gjenreisning av tillit til statsmakten.