Historisk arkiv

Svar på spørsmål om bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hva regjeringen gjør for å hindre Israel i å annektere okkupert område på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Skriftlig spørsmål nr. 2311 (2018-2019).
Datert 23.09.2019

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren:
Hva gjør utenriksministeren og den norske regjeringen overfor Israel for å hindre at Jordandalen på Vestbredden, deler av Dødehavet og de mange andre ulovlige okkuperte bosettingene på Vestbredden og Øst-Jerusalem skal fullt ut annekteres av Israel?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 450 (2018-2019) fra representanten Bjørnar Moxnes.

Norges tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. En varig fred kan kun oppnås gjennom en forhandlet to-statsløsning.

Jeg har uttrykt sterk bekymring over statsminister Netanyahus nylige uttalelser i den israelske valgkampen om å annektere deler av Vestbredden. En slik eventuell unilateral handling vil innebære et alvorlig tilbakeslag for en forhandlet to-statsløsning. Det vil dessuten kunne ha en negativ effekt på sikkerhetssituasjonen på Vestbredden og ellers i regionen.

En eventuell israelsk beslutning om å endre status for den okkuperte Vestbredden, for eksempel ved å gjøre israelsk lovgivning eller administrasjon gjeldende i området eller å erklære at området faller inn under israelsk suverenitet, vil være rettslig ugyldig. Sikkerhetsrådet har slått dette fast i flere resolusjoner, inkludert i resolusjon 465 (1980).

I vår kontakt med israelske og palestinske myndigheter er vi tydelige på at folkeretten må respekteres, og at de utestående sluttstatusspørsmålene, inkludert fastsetting av endelige grenser, må løses gjennom forhandlinger.