Historisk arkiv

Svar på spørsmål om lønn til palestinske fanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp) om Norge - på samme måte som det nederlandske parlamentet -  vil vurdere en reduksjon av bistanden til den palestinske selvstyremyndigheten om ikke støtten til et såkalt  «martyrfond» avsluttes.

Skriftlig spørsmål nr. 1674 (2019).
Datert 21.05.2019

Fra representanten Per-Willy Amundsen (Frp) til utenriksministeren:
29. november 2018 stemte det nederlandske parlamentet med overveldende flertall for en resolusjon om å kutte bistanden til den palestinske selvstyremyndigheten (PA) med 1,5 millioner euro, om ikke PA avslutter det finansielle insentivet til terrorisme gjennom «martyrfondet». Vil utenriksministeren vurdere en tilsvarende reduksjon av bistanden til den palestinske selvstyremyndigheten (PA), i tråd med vedtaket i det nederlandske parlamentet? 

Utenriksministerens svar:
Norge er kritisk til de palestinske selvstyremyndigheters (PA) nåværende støtteordning til fanger og deres familier. Fra norsk side har det ved gjentatte anledninger blitt formidlet tydelig til selvstyremyndighetene at støtteordningen er uakseptabel. Norge arbeider for å endre støtteordningen, og leder nå, på vegne av andre berørte givere, en dialog med PA om spørsmålet.

De palestinske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger siden 2013 forsikret norske myndigheter om at ingen norsk bistand til PA, inkludert budsjettstøtten, går til palestinske fanger.

Dette ble igjen bekreftet under mitt besøk til Ramallah i mars i år da jeg møtte president Mahmoud Abbas. Statsminister Erna Solberg fikk tilsvarende bekreftelse da hun møtte Abbas 10. februar.

Flere andre store givere, som Norge har tett dialog med i dette spørsmålet, har mottatt liknende forsikringer. Norsk budsjettstøtte formidles via Verdensbankens giverfond for budsjettstøtte til PA. Denne verdensbankmekanismen etterlever høye internasjonale standarder for åpenhet og kontroll over pengebruken.