Historisk arkiv

Svar på spørsmål om mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved en "no deal"-brexit

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om utenriksministeren kan gi en vurdering av mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved en «no deal» uttreden av EU.

Skriftlig spørsmål nr. 2048 (2018-2019).
Datert 07.08.2019

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren gi en vurdering av mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved et «no deal»-utfall, samt mulighetene for at Norge kan bli en del av en britisk-amerikansk handelsavtale? 

Utenriksministerens svar:
Statsminister Johnson har uttalt at hans mål er at Storbritannia forlater EU 31. oktober i år med en utmeldingsavtale, men at dersom en avtale ikke foreligger er det hans hensikt at landet forlater EU uansett den dagen. Det er imidlertid så langt ingen endelig avklaring av hvorvidt Storbritannia vil forlate EU med eller uten en avtale på det tidspunktet. 

Regjeringen har helt siden folkeavstemmingen i Storbritannia i 2016 arbeidet for å ivareta norske interesser knyttet til brexit. Vårt mål er todelt. På den ene siden, sikre at EØS og alle våre andre avtaler med EU ligger fast. På den andre siden, et fortsatt tettest mulig forhold til, og best mulig vilkår for handel med, Storbritannia også etter at landet har forlatt EU. Det er fremforhandlet nødvendige avtaler for begge scenarier med Storbritannia, blant annet en midlertidig handelsavtale for varer som vil tre i kraft ved en eventuell «no deal». Avtalen opprettholder dagens tollregime. 

Storbritannia vil først kunne forhandle egne avtaler etter at landet har forlatt EU. Regjeringen legger opp til at vi fra norsk side raskt skal komme i forhandlingsposisjon om mer permanente fremtidige avtaler mellom Norge og Storbritannia. Vårt inntrykk er at Storbritannia deler denne målsettingen. Innhold og format for en slik avtale er noe som nødvendigvis må avklares i forhandlinger mellom partene, og det er derfor for tidlig å vurdere dette nå.