Historisk arkiv

Svar på spørsmål om våpeneksport til Tyrkia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva slags våpen og forsvarsmateriell Norge har eksportert til Tyrkia i 2018, og hva slags våpen og forsvarsmateriell omfattes av de lisensene som er innvilget for den pågående eksporten fra Norge til Tyrkia.

Skriftlig spørsmål nr. 69 (2019-2020).
Datert 11.10.2019


Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva slags våpen og forsvarsmateriell har Norge eksportert til Tyrkia i 2018, og hva slags våpen og forsvarsmateriell omfattes av de lisensene som er innvilget for den pågående eksporten fra Norge til Tyrkia?

Utenriksministerens svar:
Omfanget av eksporten av forsvarsmateriell til Tyrkia og andre land fremgår av de årlige meldingene til Stortinget, som er fremlagt siden 1996. Gjennom disse meldingene ligger Norge i det internasjonale tetsjiktet når det gjelder åpenhet om eksporten av forsvarsmateriell. Samtidig må dette skje innenfor rammen av den lovpålagte taushetsplikten som følger av eksportkontrolloven jfr. § 2.

Av Meld. St. 26 (2018-2019) om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid som ble lagt fram for Stortinget 11. juni 2019, fremgår det at eksporten av forsvarsmateriell til Tyrkia i 2018 omfattet varekategoriene ML1 (glattborete våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm eller mindre, samt tilhørende komponenter), ML3 (ammunisjon, tilhørende deler og komponenter), ML5 (ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter), ML8 (energetiske materialer), ML11 (annet elektronisk utstyr), ML15 (billed-/videoutstyr) og ML21 (programvare).

Alle søknader om eksport av forsvarsmateriell er gjenstand for grundige vurderinger på grunnlag av Stortingets 1959-vedtak og retningslinjenes konsoliderte kriterieliste. Retningslinjene forutsetter omfattende vurderinger, og disse står omtalt i meldingens kapittel 3 og vedlegg 4.

Når det gjelder eksport av forsvarsmateriell i 2019, vil omfanget av denne eksporten fremgå i neste stortingsmelding om eksport av forsvarsmateriell fra Norge, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid. Meldingen planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av første halvår 2020, så sant det er praktisk mulig.