Historisk arkiv

Svar på spørsmål om barn i syriske leire

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvilke tiltak norske myndigheter gjør for å sikre at barn av norske statsborgere i Al-Hol, og den nærliggende Roj-leiren, ikke blir en del av dødsstatistikken i leirene.

Skriftlig spørsmål nr. 2301 (2019-2020).
Datert 17.08.2020

Fra representanten Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren, overført til utenriksministeren som rette vedkommende:
Åtte barn under fem år døde i Al-Hol-leiren i Syria mellom 6. og 10. august, melder Redd Barna. Hvilke tiltak gjør norske myndigheter for å sikre at barn av norske statsborgere i Al-Hol, og den nærliggende Roj-leiren, ikke blir en del av dødsstatistikken?

Begrunnelse: Fire norske kvinner med fire små barn sitter fortsatt i syriske leire, til tross for at både FN og kurdiske myndigheter har bedt opprinnelsesland ta ansvar for sine borgere. Redd Barna melder nå at situasjonen i leirene er verre enn noen gang, og at de norske barna står i reell fare for å dø. På bare få dager har åtte barn dødd, noe som har ført til at dødeligheten blant barn under fem år er tre ganger så høy i den perioden som den har vært hittil i år. To av barna var irakiske, ett var syrisk, og minst tre hadde en annen nasjonalitet. Dødsfallene kobles til hjertesvikt, indre blødninger og alvorlig underernæring, skriver Redd Barna i en pressemelding. Det er stor mangel på medisinsk hjelp, og to av tre klinikker i leiren er stengt. Covid-19, med tilhørende restriksjoner og karantenetiltak, gjør en allerede prekær situasjon enda verre.

Utenriksministerens svar:
Jeg er svært bekymret for barna som befinner seg i syriske leire. Disse barna lever under vanskelige omstendigheter. Ingen barn burde vokse opp under slike forhold. Barnedødsfallene i Al Hol-leiren er tragiske og understreker det akutte behovet for å legge til rette for styrket grensekryssende bistand til denne delen av Syria. Norge støtter de sentrale FN-aktørene, Røde Kors / Røde Halvmåne-bevegelsen og frivillige organisasjoner som Redd Barna, som leverer livsnødvendig humanitær bistand som matvarer, helse og psykososial støtte. Feltsykehuset som med norsk støtte ble opprettet av Norges Røde Kors og som nå driftes av Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC, som også mottar norsk støtte) og Syria Røde Halvmåne spiller en helt sentral rolle i arbeidet for å sikre barn i Al-Hol akutt helsehjelp. Norge vil vurdere ytterligere humanitære tilskudd til våre partnere som jobber med beskyttelse av de mest sårbare i området. Jeg vil understreke at humanitær bistand blir gitt i henhold til de humanitære prinsippene og som sådan ikke er spesifikt rettet inn mot barn av norske statsborgere.

Regjeringen er bekymret for barn av norske borgere som befinner seg i leire i Syria. Derfor hentet norske myndigheter i juni i fjor fem foreldreløse norske barn som hadde vært i leiren Al Hol i Syria, i tillegg til at et norsk barn sammen med sin mor og ett søsken fikk forlate leiren og reise til Norge i januar i år. Begge sakene var ekstraordinære og ble gjennomført på et tydelig humanitært grunnlag.

Foreldre har ansvar for egne barn, også i utlandet. Foreldrene har også rett til å bestemme hvor et barn skal bo eller oppholde seg. Utenrikstjenesten kan ikke hente barn fra utlandet i strid med dette. Dette gjelder uavhengig av årsak til at barnet befinner seg i utlandet. Dette innebærer at for barn som er i følge med sine foreldre, må disse samtykke til at utenrikstjenesten eventuelt bistår med utreise for barna. De gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har ikke bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge. Jeg viser for øvrig til tidligere svar om foreldreansvar og konsulær bistand til barn, blant annet i svar på skriftlig spørsmål fra representanten selv, datert 23. mai, 25. september og 7. oktober 2019.

Norske myndigheter har tidligere oppfordret de som er i området og som ønsker konsulær bistand til å etablere kontakt med utenrikstjenesten, gjerne gjennom internasjonale humanitære organisasjoner som er til stede i leirene. Pårørende i Norge eller andre som har informasjon om barn av norske fremmedkrigere som befinner seg i leire i Syria eller Irak kan også kontakte utenrikstjenesten slik at vi blir kjent med barnas situasjon. Sakene vil bli vurdert og fulgt opp konkret i hvert enkelt tilfelle.