Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Storbritannia og Efta-medlemskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) om Norge har trukket frem Efta-medlemskapet, uten EØS-tilknytning, som et alternativ for Storbritannia i forbindelse med brexit-prosessen.

Skriftlig spørsmål nr. 264 (2020-2021).
Datert 28.10.2020

Fra representanten Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren, overført til utenriksministeren som rette vedkommende:
Jeg tillater meg å spørre fiskeristatsråden om Norge har trukket frem Efta-medlemskapet, uten EØS-tilknytning, som alternativ for Storbritannia. Hvis ikke, hvorfor ikke?

Utenriksministerens svar:
Den britiske regjeringen har ikke på noe tidspunkt i brexit-prosessen indikert at Efta-medlemskap er aktuelt for dem. Det har derfor ikke vært naturlig for Norge å foreslå dette.

Dersom Storbritannia skulle ønske å tre inn igjen i Efta, måtte vi ha vurdert dette sammen med de andre medlemslandene i Efta: Sveits, Island og Liechtenstein. Alle de fire landene må være enige dersom et nytt land skal tas opp som medlem.