Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israels planlagte annektering av Vestbredden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva  regjeringen så langt har foretatt seg og hva planlegger regjeringen å gjøre – direkte overfor Israel og i samarbeid med andre land – for å forhindre en annektering.

Skriftlig spørsmål nr. 1857 (2019-2020).
Datert 09.06.2020

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Israels nye regjering planlegger å annektere palestinsk land på Vestbredden, i praksis et dødsstøt for en framforhandlet tostatsløsning. Nå haster det å forhindre at annekteringen faktisk gjennomføres. Hva har regjeringen så langt foretatt seg og hva planlegger regjeringen å gjøre – direkte overfor Israel og i samarbeid med andre land – for å forhindre en annektering?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mitt svar av 8. mai 2020 på skriftlig spørsmål fra representanten Audun Lysbakken.

Det er bekymringsfullt at koalisjonsavtalen til den nye samlingsregjeringen i Israel åpner for å annektere deler av Vestbredden. I det nylig avholde ministermøtet i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som Norge arrangerte og ledet, kom et stort antall land – inkludert Norge – med en klar advarsel mot en mulig israelsk anneksjon.

En anneksjon vil utgjøre et alvorlig brudd på folkeretten. Videre vil en slik handling undergrave mulighetene for en bærekraftig to-statsløsning, gjøre det vanskeligere å løse den israelsk-palestinske konflikten, og kunne ha en negativ innvirkning på regional fred og sikkerhet. Effekten av giverinnsatsen vil også kunne påvirkes. Disse budskapene, som i AHLC-møtet ble fremhevet av en rekke giverland og andre, er tydelig uttrykt i det norske formannskapets oppsummering av møtet som representanten viser til.

Også i vår bilaterale kontakt med israelske myndigheter er vi tydelige på at folkeretten må respekteres. I min telefonsamtale med den nye israelske utenriksministeren Gabi Ashkenazi 2. juni, understreket jeg at en anneksjon vil være folkerettsstridig og svekke mulighetene for en fremforhandlet to-statsløsning.

Å støtte opp om folkeretten og den internasjonal rettsordenen er en hovedlinje i norsk utenrikspolitikk. Denne prioriteringen er også retningsgivende for regjeringens tilnærming til den israelsk-palestinske konflikten. Det er kun en fremforhandlet to-statsløsning, i tråd med folkeretten, som vil kunne skape varig fred mellom partene.