Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Chile og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om på hvilke måter norske myndigheter har engasjert seg for menneskerettighetssituasjonen i Chile, og om utenriksministeren har konkrete tanker om hvordan Norge kan bidra til at menneskerettighetene og de nye demokratiske prosessene i landet respekteres.

Skriftlig spørsmål nr. 336 (2020-2021).
Datert 03.11.2020

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksminister Ine Eriksen Søreide:
På hvilke måter har norske myndigheter engasjert seg for menneskerettighetssituasjonen i Chile, og har utenriksministeren konkrete tanker om hvordan Norge kan bidra til at menneskerettighetene og de nye demokratiske prosessene i landet respekteres?

Utenriksministerens svar:
Chile er i øyeblikket inne i en viktig fase for landets demokratiske utvikling.

Kravet om ny grunnlov var sentralt under fjorårets demonstrasjoner. Det førte til tverrpolitisk enighet om å avholde folkeavstemningen som fant sted 25. oktober. Med et betydelig flertall for ny grunnlov og en solid valgdeltakelse, spesielt blant unge, har den grunnlovgivende forsamlingen som skal velges i april, et klart mandat til å meisle ut en ny grunnlov. Chilenerne ønsker at landets utfordringer løses gjennom en demokratisk og inkluderende prosess. Det er et viktig og positivt utgangspunkt.

Jeg håper grunnlovsprosessen vil bidra til at folkets forventninger innfris. Respekt for menneskerettighetene er den beste garantien for at utfordringene Chile står overfor løses på en fredelig måte, uten ytterligere voldsbruk. Fra norsk side forventer vi at anklager om menneskerettighetsbrudd etterforskes og at de ansvarlige stilles til ansvar gjennom rettsvesenet. Norge fremmer synspunkter på menneskerettighetssituasjonen i Chile i dialog med chilenske myndigheter og gjennom landhøringene i FNs menneskerettighetsråd.

Utenriksdepartementet har det siste året fulgt utviklingen i Chile nært gjennom ambassaden i Santiago, og er i løpende kontakt med både myndigheter og andre aktører, blant annet FN, sivilt samfunn og det nasjonale menneskerettighetsinstituttet. Vi har videre meddelt representanter for den chilenske regjeringen at vi fra norsk side er beredt til å bidra med våre erfaringer og kapasiteter i prosessen Chile nå går gjennom. Det har blitt godt mottatt på chilensk side, både fra myndighetshold og fra sivile samfunnsaktører.