Historisk arkiv

Svar på spørsmål om drapsmistenkt jemenittisk borger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av den drapsmistenkte i Martine-saken ble fulgt opp av Utenriksdepartementet.

Skriftlig spørsmål nr. 1536 (2019-2020).
Datert 07.05.2020

Fra representanten Himanshu Gulati (Frp) til utenriksministeren:
Ble henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av drapsmistenkte i Martine-saken fulgt opp av UD med enten kontakt med jemenittiske myndigheter eller en videreformidling av opplysningene om mulig utlevering til britiske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Mange har engasjert seg i Martine-saken, og UD har i løpet av årene mottatt en rekke henvendelser av både formell og uformell karakter.

Det er britiske myndigheter som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning av drapet på Martine Vik Magnussen. Etter britisk ønske har norske myndigheter tatt opp saken med jemenittiske myndigheter.

Jeg benyttet et nylig møte til å ta opp Martine-saken med Jemens utenriksminister Mohammad Al-Hadhrami i Riyadh. I møtet understreket jeg betydningen av at saken får en løsning ved at mistenkte utleveres og blir underlagt straffeforfølgning i Storbritannia. Utenriksminister Mohammad Al-Hadhrami bekreftet at han er kjent med saken og viste forståelse for at Martines familie føler stor frustrasjon over at saken fortsatt er uløst. Al-Hadhrami forsikret at han vil gjøre alt han kan for å bidra til en løsning av saken. Men han understreket at borgerkrigstilstanden i Jemen begrenser hva man kan gjøre i saken nå.

Dette budskapet er tilsvarende det vi har mottatt under tidligere samtaler om Martine-saken med Al-Hadhramis forgjengere og andre medlemmer av Jemens internasjonalt anerkjente regjering, inkludert ministre med sete i Aden, og som er meddelt Martines familie tidligere. Jeg tok under besøket til Riyadh også opp Martine-saken med saudiske myndigheter.

Jemen er et land som over lang tid har vært preget av ustabilitet og konflikt med relativt kompliserte maktstrukturer. Storbritannia, som har lang tradisjon og gode nettverk i Jemen, har ikke lyktes med å inngå en utleveringsavtale med landets myndigheter.

I vår kontakt med jemenittiske myndigheter og britiske myndigheter, herunder møter med britiske myndigheter i London på norsk initiativ, er det ikke fremkommet signaler om at Martine-saken fortsatt er uløst på grunn av manglende innsats fra norske myndigheter. Vi legger derfor til grunn at jemenittiske myndigheter tar direkte kontakt med britiske myndigheter for utlevering av mistenkte for straffeforfølgning i Storbritannia. Dette understreket jeg tydelig i møtet med Al-Hadhrami.

Fra norsk side vil vi fortsette å ta opp saken i møter med Jemens eller andre lands myndigheter som antas å kunne bidra til at mistenkte blir stilt for retten i Storbritannia. Vi vil også bistå i eventuelle fellestiltak initiert fra britisk side.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål 930 (2019-2020) fra representanten Gulati om samme sak.