Historisk arkiv

Svar på spørsmål om gasseksport til Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Solfrid Lerbekk (SV) om hva Norge vil gjøre for å hindre at  gass eksporteres til det okkuperte delen av Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 1828 (2019-2020).
Datert 05.06.2020

Fra representanten Solfrid Lerbrekk (SV) til olje- og energiministeren, overført til utenriksministeren:
Hva vil regjeringen gjøre overfor eksportøren og Kårstø for å forhindre at det norske folkets gass eksporteres til det okkuperte delen av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rettigheter?

Utenriksministerens svar:
Norske posisjoner når det gjelder Vest-Sahara ligger fast, og er i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Norge støtter FNs arbeid for å bidra til en politisk løsning på konflikten.

Fra norsk side har vi vært særlig opptatt av å unngå handlinger som kan oppfattes som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. Norske myndigheter har siden 2007 inntatt en «føre var»-holdning når det gjelder Vest-Sahara, i form av en offisiell fraråding som blant annet understreker at for å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter. Frarådingen er ment som en klar oppfordring til private aktører om å utvise forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt engasjement i Vest-Sahara. Denne frarådingen er offentlig kjent, og fra departementets side er dette kommunisert til norske selskaper på forespørsel eller gjennom annen kontakt med selskapene.

Det foreligger likevel ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner.