Historisk arkiv

Svar på spørsmål om nordmenn som har blitt utsatt for husokkupanter i Spania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om myndighetene har gjort noe for å bistå nordmenn med eiendom i Spania som har blitt utsatt for husokkupanter.

Skriftlig spørsmål nr. 275 (2020-2021).
Datert 28.10.2020

Fra representanten Himanshu Gulati (Frp) til utenriksministeren:
Er Utenriksdepartementet kjent med problemstillingen om at nordmenn med eiendom i Spania er blitt utsatt for husokkupanter, og har norske myndigheter gjort noe for å bistå nordmenn i slike situasjoner eller tatt initiativ overfor spanske myndigheter for at slike saker skal kunne løses på en enklest mulig måte for de involverte norske borgerne?

Utenriksministerens svar:
Dette er en velkjent problemstilling. Vi har observert at antallet husokkupasjoner i Spania har økt de siste årene, og at nordmenn med eiendom i Spania har blitt rammet.

Slike husokkupasjoner må håndteres innenfor rammen av spanske lover og institusjoner. Utenrikstjenesten forsøker imidlertid å gi så god informasjon som mulig om hvordan disse sakene håndteres i Spania, og vår ambassade i Madrid har tatt opp problemstillingen med spanske myndigheter. Ambassaden og våre konsulater i Spania har mottatt flere henvendelser fra norske eiere som har spurt om de kan reise til Spania for å sjekke boligen sin. Antall nordmenn som ber ambassaden og våre konsulater i Spania om bistand fordi de er blitt utsatt for husokkupasjon er for øvrig svært lavt.

Vi observerer at det er økt politisk oppmerksomhet om denne problemstillingen i Spania. Spanske myndigheter har nylig tydeliggjort regelverket for hvordan politi og påtalemyndigheter skal håndtere slike situasjoner. Vi har derfor grunn til å håpe at slike saker forhåpentligvis vil la seg løse raskere og at færre nordmenn vil oppleve slike hendelser i framtiden.