Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Jemens oppfølging av forbrytelse mot norsk statsborger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om utenriksministeren vil ta initiativ til å invitere den jemenittiske innenriksministeren (visestatsministeren) og/eller justisministeren til et møte i Norge om den såkalte Martine-saken.

Skriftlig spørsmål nr. 930 (2019-2020).
Datert 12.02.2020

Fra representanten Himanshu Gulati (Frp) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta initiativ til å invitere den jemenittiske innenriksministeren (visestatsministeren) og/eller justisministeren til et møte i Norge, med bakgrunn i begrunnelsen nedenfor?

Begrunnelse: Martine Vik Magnussen ble funnet voldtatt og drept i en leilighet i London for tolv år siden. Den eneste mistenkte i saken forlot Storbritannia umiddelbart etter hendelsen, og skal siden ha oppholdt seg i farens hjemland, Jemen.

Selv om forbrytelsen fant sted i Storbritannia, er Martine-saken en høyprofilert sak om en norsk statsborger, og det er meget høy politisk bevissthet om saken i både Norge og Storbritannia. Jeg vil også driste meg til å påstå at det norske folk i de tolv årene siden forbrytelsen har stått stødig familien i deres kamp for rettferdighet for Martine.
I andre halvdel av 2019 kom det flere positive signaler fra høytstående representanter for den internasjonale anerkjente regjeringen i Jemen. Jeg var også selv heldig og traff på både innenriksministeren (visestatsministeren) og justisministeren under en feriereise til blant annet Aden i juli 2019.

Flere ministre på høyeste hold har ved flere anledninger de siste månedene uttrykt stor velvilje og ønske om å finne en løsning i saken, inkludert for å få stilt personen bak forbrytelsen til ansvar. Det er en gledelig utvikling.

Det er også i flere omganger til Martine-stiftelsen og avdødes familien, utover hele høsten og inn i nyåret, kommet tydelige signaler fra høytstående hold i den jemenittiske regjeringen om at de vil være meget positive til å komme til Norge for å diskutere relevante saker og temaer, inkludert Martine-saken, med norske myndigheter. Det samme ble også uttrykt til meg personlig i juli.

Noen av Jemens mest sentrale ministre skal være klare til å komme til Norge med en tung delegasjon, dersom de skulle motta en invitasjon til et slikt møte fra norske myndigheter

Utenriksministerens svar:
Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen familien til Martine Vik Magnussen føler over at saken fortsatt er uløst ved at mistenkte unndrar seg straffeforfølging. Til tross for at det er tolv år siden Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London, håndteres fortsatt denne saken av en egen saksbehandler i Utenriksdepartementet.

Når norske borgere blir utsatt for kriminelle handlinger i utlandet, er det myndighetene i det landet hvor den kriminelle handlingen finner sted som er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølging. I denne saken er det britiske myndigheter.

Norske myndigheter bistår i de fellestiltakene britiske myndigheter initierer, med sikte på å støtte og utfylle en solid britisk innsats for å få mistenkte utlevert til og straffeforfulgt i Storbritannia. I møter mellom norske og britiske myndigheter, gjentar britiske myndigheter sitt budskap om at de ikke ser en annen rolle for norske myndigheter enn at denne saken tas opp fra norsk side i ulike sammenhenger med jemenittiske myndigheter, og at norske myndigheter bistår i fellestiltakene som initieres fra britisk side. Norge deltar i disse fellestiltakene. De nevnte møtene mellom norske og britiske myndigheter har kommet i stand på norsk initiativ.

Jeg gjennomfører denne uken en reise i Midtøsten. Under denne reisen tok jeg opp saken med min jemenittiske kollega, slik jeg har gjort ved flere anledninger tidligere. Tilbakemeldingen fra Jemens utenriksminister er at de har stor forståelse for familiens behov for en avslutning av saken, men at borgerkrigen som pågår i landet gjør dette svært krevende. Likevel ga han uttrykk for at han vil engasjere seg personlig i saken. Dersom det skulle være en ny utvikling, legger vi til grunn at vi vil bli orientert om dette av Jemens myndigheter. I tillegg tok jeg også opp saken med den saudi-arabiske vise-utenriksministeren tirsdag denne uken, og han ga uttrykk for at han ville følge opp.

Ettersom denne saken dreier seg om en britisk straffesak understreket jeg overfor Jemens utenriksminister at de må ha nær dialog med britiske myndigheter om saken.