Historisk arkiv

Svar på spørsmål om kostnader ved hjemhenting av kvinne og hennes to barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (Frp) om hva de totale kostnadene i forbindelse med hjemhentingen av den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinnen med IS-tilknytning og hennes to barn har vært.

Skriftlig spørsmål nr. 725 (2019-2020).
Datert 17.01.2020

Fra representanten Jon Engen-Helgheim (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Hva har de totale kostnadene vært i forbindelse med hjemhentingen av den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinnen med IS-tilknytning og hennes to barn, fra regjeringen startet sitt arbeid med hjemhentingen og frem til de er på norsk jord?

Begrunnelse: Regjeringen har helt siden i høst aktivt jobbet for å få hjem barna til den 29 år gamle kvinnen. I denne perioden har Utenriksdepartementet benyttet store ressurser både i eget departement og i andre organer. Det er heller ikke usannsynlig at det har medført en rekke ukjente utgifter forbundet med de aktiviteter som her har vær gjennomført. Det er derfor viktig å få et svar på hvor mye dette har kostet norske skattebetalere totalt.

Utenriksministerens svar:
Utgangspunktet for all konsulær bistand er at den enkelte norske borger dekker sine egne utgifter. Det gjelder også i denne saken. Utgifter som kreves refundert i denne saken knytter seg blant annet til transport med rutefly og utgifter til overnatting i Erbil for kvinnen og barna, samt kostnader i forbindelse med utstedelse av reisedokumenter.

Utenrikstjenestens egne utgifter i konsulære saker dekkes over Utenriksdepartementets driftsbudsjett. Kostnadene knytter seg til regulære driftsutgifter for departementet, som ikke lar seg bryte ned på enkeltsaker. I tillegg til regulære driftsutgifter for utenrikstjenesten kommer kostnader for reise og opphold for utenrikstjenestens personell i forbindelse med håndtering av ekstraordinære konsulære saker og kriser.

I denne saken ble arbeidet nylig avsluttet og vi har derfor ennå ikke oversikt over de samlede utgifter knyttet til vår håndtering av saken. Informasjon om Utenriksdepartementets totale utgifter vil gjøres tilgjengelig så snart som mulig.