Historisk arkiv

Svar på spørsmål om UDs skjematiske tidslinje i Martine-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om en skjematisk oversikt langs en tidslinje over hva Utenriksdepartementet har foretatt seg i Martine-saken, og gi et anslag for når vi kan forvente å se en løsning på denne.

Skriftlig spørsmål nr. 2591 (2020-2021).
Datert 25.06.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Kan utenriksministeren gi en skjematisk oversikt langs en tidslinje over hva Utenriksdepartementet har foretatt seg i Martine-saken, og gi et anslag for når vi kan forvente å se en løsning på denne?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har vært kontinuerlig engasjert i oppfølgingen etter drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Engasjementet har bestått i å yte konsulær bistand i forbindelse med dødsfallet, ta opp saken politisk med Jemens eller andre relevante lands myndigheter, samt bistå britiske myndigheter. Av hensyn til taushetsplikten er jeg forhindret fra å gi en detaljert fremstilling av hvilken bistand som har vært gitt.

Det er britiske myndigheter som er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølgning av drapet. Norske myndigheters rolle er å støtte og utfylle en omfattende britisk innsats for å få mistenkte utlevert til og straffeforfulgt i Storbritannia.

Britiske myndigheter har vært tydelige i sitt budskap om at de ikke ser en annen rolle for norske myndigheter enn at saken tas opp fra norsk side i ulike sammenhenger med jemenittiske myndigheter, og at norske myndigheter bistår i fellestiltakene som initieres fra britisk side.

Norsk engasjement i saken vil fortsette. Vi vil fortsette å ta opp saken politisk i møter med Jemens eller andre lands myndigheter som antas å kunne bidra til at mistenkte blir stilt for retten i Storbritannia. Vi vil også bistå i eventuelle fellestiltak initiert fra britisk side.

Jeg viser for øvrig til mine svar av 20. februar 2019 og 14. august 2020 på skriftlige spørsmål fra representanten Gulati om samme sak.