Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Belarus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) om hvorvidt utenriksministeren vil ta initiativ til at den offisielle, norske betegnelsen på Hviterussland legges om til Belarus - slik flere andre land nå gjør.

Skriftlig spørsmål nr. 1250 (2020-2021).
Datert 09.02.2021

Fra representanten Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til utenriksministeren:
Flere land legger nå om til å omtale Hviterussland som Belarus, og ikke som Hviterussland. Dette er en viktig sak for belarusere som er opptatt av historie og identitet. Sverige, Danmark, Litauen og Finland har allerede igangsatt en slik prosess. Vil utenriksministeren ta initiativ til at den offisielle norske betegnelsen også blir endret?

Utenriksministerens svar:
Det er økende oppmerksomhet og diskusjon om hvordan navnet på staten Hviterussland bør skrives på norsk og andre vestlige språk. "Hviterussland" er den formen som brukes av Utenriksdepartementet og andre forvaltningsorganer, og som er aller mest utbredt i samfunnet for øvrig. UD og Språkrådet har et felles ansvar for å forvalte listen over offisielle norske navn på andre stater. I lys av den økte oppmerksomheten er vi i dialog med Språkrådet om navnene "Hviterussland" og "Belarus".

Det er verdt å merke seg at Språkrådet anbefaler å holde på "Hviterussland" ut fra språklige og språkhistoriske vurderinger. "Hviterussland" er godt innarbeidet i norsk, og språkhistorien gir ikke et entydig svar på hva den genuine betydningen av "Belarus" ("Беларусь") er.

I Hviterussland har "Belarus" vært det eneste offisielle navnet siden landet ble selvstendig. Dette er altså ikke et internt politisk stridsspørsmål i Hviterussland, heller ikke i forholdet mellom Hviterussland og andre stater. Hvordan staten benevnes på norsk eller andre språk, har i dag ingen direkte tilknytning til den politiske konflikten som utspiller seg i Hviterussland, og liten betydning for landets relasjoner til Russland, Norge og andre land.

Sammen med likesinnede land arbeider Norge for å styrke demokrati, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter i Hviterussland. Dette gjør vi i fellesskap, selv om Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike og andre land bruker noe forskjellige navn på staten med Minsk som hovedstad. Vår bruk av den tradisjonelle formen "Hviterussland" er utenrikspolitisk nøytral.

Språk er i konstant utvikling, og det er ikke utenkelig at vi også vil se at "Belarus" blir hyppigere brukt, slik vi bl.a. ser det på tysk. Når det gjelder bruken av "Hviterussland" vs. "Belarus", er det noe vi kommer til å vurdere fortløpende i samråd med Språkrådet og i kontakt med våre nordiske kolleger.