Historisk arkiv

Svar på spørsmål om minoritetsgrupper i Xinjiang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) om utenriksministeren er enig med sin amerikanske kollega i at Kina begår et folkemord mot uigurer og andre minoritetsgrupper i Xinjiang-regionen.

Skriftlig spørsmål nr. 1854 (2020-2021).
Datert 09.04.2021

Fra representanten Per Espen Stoknes (MDG) til utenriksministeren:
Er utenriksministeren enig med sin amerikanske kollega i at Kina begår et folkemord mot uigurer og andre minoritetsgrupper i Xinjiang-regionen?

Utenriksministerens svar:
Begrepet folkemord er definert i FNs folkemordskonvensjon av 1948 og Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol av 1998. Det er et rettslig begrep med et klart definert innhold. I tillegg til at visse overgrep må være begått mot en gruppe, må de være begått med den hensikt å ødelegge helt eller delvis gruppen som sådan.

Å konstatere en slik strafferettslig hensikt forutsetter en bevismessig vurdering som domstoler er best skikket til å foreta. Norge uttaler seg derfor på generelt grunnlag ikke om overgrep rettet mot en bestemt gruppe kan anses som folkemord, med mindre dette først er slått fast av en domstol. Denne prinsipielle linjen har ligget fast under vekslende regjeringer.

Jeg er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang. Norge har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter, inkludert med Kinas utenriksminister da han besøkte Oslo i august 2020. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Norge har også tatt opp situasjonen i Xinjiang i FN, alene og sammen med andre land, både i Menneskerettighetsrådet i Genève (sist 15. mars 2021) og i FNs generalforsamling.