Historisk arkiv

Svar på spørsmål om UNRWAs undervisningsmateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hvordan utenriksministeren vil bruke Norges innflytelse i UNRWA (FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger) til å kreve endringer i undervisningsmateriell som benyttes av organisasjonen og som er dypt problematisk.

Skriftlig spørsmål nr. 1576 (2020-2021).
Datert 10.03.2021

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Norge er en av UNRWAs viktigste partnere og støttespillere. Det har blitt avdekket at innhold i undervisningsmateriell som benyttes av UNRWA er dypt problematisk. UNRWA har i etterkant endret en del, men fremdeles finnes det innhold i pensum som neppe bidrar til fred og forsoning. Mener utenriksministeren at UNRWAs revisjon av undervisningsmateriellet er tilfredsstillende, og hvis ikke – hvordan vil hun bruke Norges innflytelse i UNRWA til å kreve ytterligere endringer?

Utenriksministerens svar:
UNRWA spiller en viktig rolle når det gjelder å sikre et utdanningstilbud til palestinske flyktningbarn. UNRWA spiller også en nøkkelrolle for å ivareta de palestinske flyktningenes grunnleggende behov, og har en betydelig stabiliserende effekt i regionen. Norge har tett kontakt med UNRWA både om deres utdanningstilbud og om deres tjenesteleveranser mer generelt.

Etter utbruddet av koronapandemien ble det av UNRWA produsert undervisningsmateriale som ble delt ut for bruk under hjemmeskole. Noe av dette materialet overholder ikke de standarder som UNRWA selv har satt for sin undervisning. Vi har formidlet til UNWRA at dette er sterkt beklagelig, og vi har også formidlet vår klare forventning om at uakseptabelt materiale endres eller fjernes.

UNRWA har forsikret oss og andre givere om at de har styrket sin kvalitetssikring av utdanningsmaterialet. En kvalitetssikret læringsplattform der alt innholdet skal være grundig gjennomgått planlegges lansert om kort tid. Materialet her skal erstatte tidligere produsert materiale. Vi har tillit til UNRWAs oppfølging av disse spørsmålene, og vil fortsette å ha nær dialog med organisasjonen.

Det pågår også en større gjennomgang av det palestinske skolepensumet ved tyske Georg Eckert Institut. Deres sluttrapport ventes ferdigstilt om kort tid. Oppfølgingen av denne prosessen koordineres tett med andre givere. Jeg viser for øvrig til mitt svar på representantens spørsmål nr. 1740 (2019-2020), som også omtaler tilbakeholdelsen av deler av den opprinnelig planlagte sektorstøtten til utdanning i 2020, som oppfølging av Stortingets føringer.