Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Martine-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) om henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av drapsmistenkte i Martine-saken.

Skriftlig spørsmål nr. 2899 (2020-2021).
Datert 30.08.2021

Fra representanten Himanshu Gulati (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Ble henvendelsen om et mulig utleveringstilbud av drapsmistenkte i Martine-saken og den informasjonen jeg formidlet til UD (juli/august 2019) vedrørende ønske fra jemenittiske myndigheter (innenriksminister/visestatsminister) om et snarlig møte på høyt politisk nivå om Martine-saken mellom Norge og Jemen, fulgt opp av UD raskt i etterkant, og i så fall konkret hvordan? 

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet har vært kontinuerlig engasjert i oppfølgingen etter drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Engasjementet har bestått i å yte konsulær bistand i forbindelse med dødsfallet, ta opp saken politisk med Jemens eller andre relevante lands myndigheter, samt bistå britiske myndigheter. Ulike initiativer som er kommet er blitt vurdert.

Av hensyn til taushetsplikten er jeg forhindret fra å gi en detaljert fremstilling av hvilken bistand som har vært gitt.

Norsk engasjement i saken vil fortsette. Departementet vil fortsette kontakten og dialogen med jemenittiske myndigheter og ta opp saken ved enhver mulig anledning, men vil igjen understreke at det er britiske myndigheter som er ansvarlige for etterforskning og straffeforfølgning av drapet på Martine Vik Magnussen. Norske myndigheters rolle er å støtte og utfylle en solid britisk innsats for å få mistenkte utlevert til og straffeforfulgt i Storbritannia. Som ved alle tidligere møter med jemenittiske utenriksministre, tok jeg også opp saken i møtet med Jemens utenriksminister Ahmed Bin Mubarak da han besøkte Oslo 2. september.

Vi vil også fortsette å ta opp saken politisk i møter med andre lands myndigheter som antas å kunne bidra til at mistenkte blir stilt for retten i Storbritannia, og bistå i eventuelle fellestiltak initiert fra britisk side. Britiske myndigheter har vært tydelige i sitt budskap om at de ikke ser en annen rolle for norske myndigheter enn at saken tas opp fra norsk side i ulike sammenhenger med jemenittiske myndigheter, og at norske myndigheter bistår i fellestiltakene som initieres fra britisk side.

Jeg viser for øvrig til mine svar på skriftlig spørsmål nr. 930 (2019-2020) og nr. 1536 (2019-2020) fra representanten Gulati om samme sak, og svar til representanten Tybring-Gjedde på skriftlig spørsmål nr. 2591 (2020-2021).