Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om vaksiner og Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Jette F. Christensen (Ap) om hva Norge  gjør for å hindre at vaksiner blir brukt som politisk valuta i en okkupasjonssituasjon som på Gaza.

Skriftlig spørsmål nr. 1323 (2020-2021).
Datert 16.02.2021

Fra representanten Jette F. Christensen (Ap) til utenriksministeren:
Hva gjør Norge for å hindre at vaksiner blir brukt som politisk valuta i en okkupasjonssituasjon som på Gaza?

Utenriksministerens svar:
Norge deltar aktivt i kampen mot covid-19-pandemien i Palestina. Som leder av giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), tok Norge i mars 2020 kontakt med palestinske og israelske myndigheter, FN, Verdensbanken, EU og andre givere om hvordan vi sammen skulle hindre spredning av viruset og minske skadevirkningene på Palestinas sårbare økonomi. Partene var enige om å samarbeide med hverandre og giverne var enige om å støtte responsplanene til Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) og FN. Gjennom våre bistandsmidler har Norge det siste året støttet mange viktige tiltak mot pandemien i Palestina. Bekjempelse av pandemien og de negative økonomiske konsekvensene av denne fortsetter å være et sentralt tema for dialogen mellom partene og giversamfunnet, senest på AHLC-møtet 23. februar.

Norge er en betydelig bidragsyter til Covax-mekanismen. Covax AMC-mekanismen har som mål å nå 20 prosent av befolkningen i lav- og mellominntektsland i 2021, inkludert tilsvarende andel av den palestinske befolkningen. Antall Covax-doser per land fordeles gjennom WHOs rammeverk for å sikre rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner. I løpet av kort tid vil palestinerne være blant de første i verden som vil motta vaksiner via Covax AMC. Palestina har også mottatt Sputnik V-vaksiner fra Russland. Palestinere i Øst-Jerusalem blir vaksinert av israelske myndigheter på linje med innbyggere i Israel.

PA har utarbeidet en nasjonal vaksineplan for befolkningen, der vaksinene fordeles mellom Gaza og Vestbredden. Helsepersonell er prioritert. FN hjelper til med å sikre effektiv distribusjon av vaksinene.

Norge har nær dialog med både palestinske og israelske myndigheter om utrulling av vaksiner til palestinerne. Jeg har også diskutert saken med den israelske utenriksministeren, og fått forsikringer om at Israel legger til rette for leveranser av vaksiner til både Vestbredden og Gaza. De første vaksinene har nå også kommet fram til Gaza. Norge forventer at Israel vil fortsette å samarbeide om leveranser av vaksiner til palestinerne uten å koble disse til utestående politiske saker.

For å motvirke at vaksiner blir brukt som politisk virkemiddel, jobber Norge for å støtte opp om og mobilisere felles multilaterale løsninger. Dette skjer bl.a. gjennom vår lederrolle i Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), som finansiell bidragsyter til ACT-A og Covax, og som medlem av Sikkerhetsrådet. Gjennom å skape oppslutning om disse globale løsningene jobber vi for å sikre rettferdig tilgang og en mer effektiv pandemibekjempelse.