Historisk arkiv

Svar på spørsmål om støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) om den palestinske støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler.

Skriftlig spørsmål nr. 1092 (2016-2017)
Datert 10.05.2017

Spørsmål fra representant Hans Fredrik Grøvan (KrF):
Vil utenriksministeren kontakte andre givere, særlig USA og EU, for å gi et felles signal til palestinske myndigheter om at det vil få konsekvenser for bistanden hvis belønningsordningen for terrordrap i Israel videreføres?

Utenriksministerens svar:
Norge har ved flere anledninger gjort det klart for Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og må avvikles. I mine samtaler med president Mahmoud Abbas og finansminister Shukri Bishara har jeg ved flere anledninger understreket at PA vil være tjent med å avskaffe den nåværende praksisen.

Utenriksdepartementet er i dialog med andre givere om støtteordningen. Jeg har også drøftet saken med relevante partnere, inkludert under mitt nylige besøk til Washington. Likesinnede land mener, som Norge, at ingen bistandsmidler må gå til å finansiere en slik ordning.

Støtteordningen rettet mot de palestinske fangene i israelske fengsel var gjenstand for diskusjoner da president Abbas nylig besøkte Washington, noe som har skapt en ny dynamikk. Palestinske myndigheter har nå sagt seg villig til å se på ordningen på ny.

Jeg viser for øvrig til mitt muntlige svar i spontanspørretimen 27. april 2016, samt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1000 (2015-2016) fra representanten Astrid Aarhus Byrknes, besvart 4. mai 2016, og nr. 1022 (2015-2016), fra representanten Jørund Rytman, besvart 12. mai 2016.