Forsiden

Historisk arkiv

Kommentarer fra norske myndigheter til programmet "The Wanted"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sendt av det amerikanske tv-selskapet NBC 20. juli 2009

Tv-programmet ”The Wanted” tar opp spørsmål som også norske myndigheter er opptatt av. Imidlertid framkommer det lite ny informasjon i programmet, bortsett fra at NBC har fått tak i et dokument som angivelig gir en løsning på problemet ved å gi en såkalt garanti for at returforutsetningene for Mulla Krekar er tilstede. Tv-programmet tar for seg en alvorlig sak på en meget overfladisk måte.

Her er de viktigste fakta:
 
1. Mullah Krekar vil bli returnert til Irak, i samsvar med utvisningsvedtaket mot ham.
 
2. Returen vil bli gjennomført så snart de nødvendige forutsetninger foreligger. I følge internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, inkluderer dette blant annet troverdige og effektive garantier mot henrettelse, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling.
 
3. Verken dokumentet som ble presentert i programmet, eller dagens situasjon i Irak, oppfyller disse betingelsene i henhold til folkeretten og norsk rett. Men Norge og Irak har en dialog gående om retursaken.

Les også spørsmål og svar i tilknytning til programmet "The Wanted".