Historisk arkiv

Nyheter

FN: Nye retningslinjer for menneskerettighetsbrudd fra næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs menneskerettighetsråd vedtok 16. juni 2011 nye retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv. De nye retningslinjene skal forebygge menneskerettighetsbrudd fra næringslivet.

De inneholder praktiske råd og veiledning til myndigheter og bedrifter for hvordan de kan følge opp FNs rammeverk ”beskytte, respektere og gi oppreisning” fra

John Ruggie.

FNs spesialrepresentant,
John Ruggie. (Foto: Norges
FN-delegasjon, New York)

2008, hvor næringslivets ansvar for å respektere menneskerettighetene tydeliggjøres og vektlegges.

Retningslinjene har en bred internasjonal oppslutning og bygger på en omfattende konsultasjonsprosess og erfaringsbaserte studier ledet av FNs generalsekretærs spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, John Ruggie.

Vedtaket bringer FNs arbeid med å forebygge menneskerettighetsbrudd begått av næringslivet et viktig skritt videre. Dette er første gang FNs medlemsland har samlet seg rundt et sett med normative retningslinjer for hvordan menneskerettighetsbrudd i kjølvannet av næringslivsaktørers virksomhet bør håndteres.

En effektiv gjennomføring av retningslinjene forutsetter at bedrifter og alle andre relevante aktører bidrar.

Norge har støttet aktivt opp om arbeidet med rammeverket og retningslinjene i FNs menneskerettighetsråd. Les mer om arbeidet her

Lenker: