Historisk arkiv

UD støtter forskning om drivisens påvirkning på næringsvirksomhet i arktiske farvann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet inngår en avtale med Norut Narvik AS om inntil 1,5 millioner kroner, for å etablere et ekspertnettverk med deltakelse fra forskningsinstitutter og industri i de arktiske landene.

Målsettingen er at nettverket skal utvikle felles forskningsprosjekter om hvordan drivis kan påvirke fartøy og petroleumsinstallasjoner. Slik kunnskap er viktig for å sikre at skipsfart og petroleumsvirksomhet i delvis islagte farvann kan skje på en mest mulig sikker og miljøvennlig måte

- Et viktig mål for regjeringen er å støtte opp under næringslivsaktivitet i nordområdene. Samtidig må slik aktivitet være trygg både for mennesker og naturmiljøet. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om de spesielle forholdene næringslivet møter i arktiske strøk, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Drivis vil fortsatt være en utfordring for næringsvirksomhet selv i havområder som vanligvis er isfrie i sommermånedene. Økt skipsfart og petroleumsproduksjon i delvis islagte farvann krever økt kunnskap om hvordan isen påvirker fartøy og installasjoner og om hvordan is og oljesøl kan påvirke hverandre.

- Dette prosjektet vil bidra til å skape en møtearena mellom forskning og næringsliv for å utvikle forskningsprosjekter som er relevante for næringslivets behov. Dette er noe regjeringen er glad for å bidra til, sier statssekretæren.