Historisk arkiv

Nyheter

Lov mot homofili i Uganda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er bekymret for diskrimineringen av seksuelle minoriteter i Uganda. Lovforslaget som nå er vedtatt av parlamentet, bryter grunnleggende menneskerettigheter og vil forverre situasjonen for en allerede utsatt gruppe, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Ugandas parlament vedtok denne uken et kontroversielt lovforslag som ytterligere kriminaliserer homofili. Homofili er allerede straffbart i Uganda, men det nye lovforslaget vil forby enhver seksuell relasjon mellom personer av samme kjønn, inkludert enhver anerkjennelse eller fremme av slike relasjoner. Det er nå opp til presidenten å undertegne eller avvise lovforslaget.

Norge har gjentatte ganger tatt opp diskriminering og forfølgelse av seksuelle minoriteter i Uganda, og har protestert mot lovforslag mot homofili som har vært fremmet flere ganger siden 2009.

- Vi merker oss at lovforslaget er fremmet av et enkelt parlamentsmedlem, og ikke synes å ha støtte fra regjeringen i Uganda. Presidenten vil nå vurdere dette forslaget. Vi vil oppfordre han til å ivareta alle uganderes rettigheter. Prinsippet om ikke-diskriminering i tråd med Ugandas grunnlov og landets internasjonale forpliktelser må respekteres, sier Pedersen.

Norge støtter en rekke organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter i Uganda, inkludert den nasjonale MR-kommisjonen. Norge har også støttet en nasjonal studie av uganderes holdninger til seksuelle minoriteter og deres rettigheter.