Historisk arkiv

Bekymring for MR-situasjonen i Bahrain

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er blitt stadig vanskeligere siden begynnelsen av «den arabiske våren» i 2011. Denne utviklingen har dessverre fortsatt helt frem til i dag, og situasjonen er meget bekymringsfull, sier statssekretær Hans Brattskar.

Statssekretær Brattskar møtte 11. september den kjente menneskerettighetsforkjemperen Nabeel Rajab fra Bahrain Centre for Human Rights. Rajab har vært en aktiv MR-forkjemper siden 1990-tallet og har selv vært fengslet flere ganger, sist i 2012 for å ha oppfordret til ulovlige demonstrasjoner. Bahrain Centre for Human Rights jobber for å fremme ytrings- og forsamlingsfrihet i Bahrain og mottok i fjor Raftoprisen.

Statssekretær Hans Brattskar og Nabeel Rajab fra Bahrain Centre for Human Rights.
Statssekretær Hans Brattskar møtte 11. september menneskerettighetsforkjemperen Nabeel Rajab fra Bahrain Centre for Human Rights. (Foto: Utenriksdepartementet/Marta B. Haga)

Rajab tok i møtet med Brattskar opp situasjonen for de fengslede MR-aktivistene Abdulhadi Al-Khawaja og hans datter Maryam Al-Khawajava. Abdulhadi Al-Khawaja er fungerende leder av Bahrain Center for Human Rights og er dansk.

- Arrestasjonen av dansk-bahrainske Maryam al-Khawaja illustrerer hvor vanskelig situasjonen er for menneskerettighetsforsvarere i Bahrain. Norge har tett kontakt med danske myndigheter om saken siden Maryam al-Khawaja er dansk statsborger. Vi vil fortsette arbeidet sammen med andre land for å bidra til at fengslede menneskerettighetsaktivister i Bahrain blir satt fri.

Under den pågående sesjonen i FNs menneskerettighetsråd holdt Norge 10. september et innlegg under drøftingen av vilkårlig fengsling og uttrykte sterk bekymring for situasjonen nettopp i Bahrain.