Historisk arkiv

Nyheter

Giverlandskonferanse for Sør-Sudan 20. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er vertsland for en giverlandskonferanse for Sør-Sudan. Konferansen finner sted i Oslo tirsdag 20. mai og arrangeres i samarbeid med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha).

Norge er vertsland for en giverlandskonferanse for Sør-Sudan. Konferansen finner sted i Oslo tirsdag 20. mai og arrangeres i samarbeid med FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha).

Det er et prekært behov for 1,3 milliarder dollar til humanitær innsats for sivile i Sør-Sudan, men så langt har bare 40 prosent kommet inn - 800 millioner dollar mangler. FN anslår at 4,9 millioner mennesker har behov for humanitær bistand. Over 1,3 millioner har flyktet fra sine hjem. Det rapporteres om drap og grove brudd på menneskerettighetene. Siden konflikten startet i desember i fjor har matproduksjonen falt dramatisk og syv millioner mennesker står i fare for bli rammet av matkrise hvis den internasjonale hjelpeinnsatsen ikke trappes opp.

Høynivå-konferansen åpnes av utenriksminister Børge Brende og ledes av FNs visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator, Valerie Amos. Sør-sudanske myndigheter vil være representert, samt representanter for FN, det internasjonale giversamfunnet og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Konferansen er åpen kun for akkreditert presse. Forhåndsakkreditering påkrevd.

Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Tid: Tirsdag 20. mai, kl. 10:00 – 13:30.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl, mobil +47 922 84 752
Kommunikasjonsrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen, mobil +47 926 89 277