Historisk arkiv

Nyheter

Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Det er langt igjen til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter følges opp over hele verden. For å sikre at vi omsetter prinsipper til praksis lager Norge nå en nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, sier statssekretær Morten Høglund.

Høglund deltok denne uken på FNs årlige forum for næringsliv og menneskerettigheter i Genève. Forumet kom i stand etter at FNs menneskerettighetsråd vedtok FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i 2011.

- Det er bred enighet blant stater om å trappe opp innsatsen for å sikre menneskerettighetene i vår globale økonomi. Nasjonale handlingsplaner er det viktigste verktøyet vi har for å sikre at FNs veiledende prinsipper blir fulgt opp i praksis, sier Høglund.

Norge lager nå en nasjonal handlingsplan som skal konkretisere Norges steg videre i arbeidet med å integrere respekt for menneskerettigheter i næringslivet. Norge blir blant de ti første landene i verden til å ha en slik plan.

- Det er viktig å gi klare forventninger til næringslivet. Samtidig skal vi være forsiktige med å gi forventninger vi ikke kan leve opp til selv. Stater regulerer markeder, men er også innkjøpere, eiere og samarbeider med bedrifter i ulike partnerskap. Det er derfor avgjørende at stater går gjennom egne prosesser for å forbedre samsvar mellom forventninger til bedrifter og egen praksis, sier Høglund.

Statssekretær Høglund understreket i Genève at nasjonale tiltak ikke er nok.

- Målet må være at private selskaper møter de samme forventninger uansett hvor i verden de har sin virksomhet. Det betyr å etablere likere konkurransevilkår. Å endre retningslinjer i multilaterale organisasjoner og institusjoner er et viktig virkemiddel for å få til dette, sier Høglund.