Historisk arkiv

Nyheter

Melding til Stortinget om næringsutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har vedtatt at det skal lages en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Nå vil UD ha innspill til arbeidet med meldingen som skal presenteres for Stortinget våren 2015.

Regjeringen har vedtatt at det skal lages en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Nå vil UD ha innspill til arbeidet med meldingen som skal presenteres for Stortinget våren 2015.    

Det overordnede målet for den norske utviklingspolitikken er fattigdomsreduksjon. Næringsutvikling er et viktig virkemiddel for å oppnå dette, og noe regjeringen legger stor vekt på. For å sikre en forankring i Stortinget av den økte satsingen på dette feltet, vil regjeringen utarbeide en egen melding til Stortinget. Arbeidet med næringsspørsmål skal styrkes i utenrikstjenesten, og meldingen vil fremme tiltak for å oppnå dette ved stasjoner i utviklingsland. 

Videre vil meldingen drøfte hvordan Norge kan arbeide strategisk for å fremme næringsutvikling i sør og trekke opp hovedlinjene for arbeidet framover. 

UD arrangerte et åpent høringsmøte den 14. oktober for eksterne aktører, samt et møte for sivilt samfunn hos Norad den 31. oktober. I tillegg vil det avholdes flere møter underveis for å få relevante innspill til meldingsarbeidet. 

Skriftlige innspill til meldingen kan sendes inn til følgende e-postadresse: psdmelding@mfa.no 

Innspillene bør være korte og poengterte. 

Siste frist for å gi skriftlige innspill: 15. desember 2014.