Historisk arkiv

Norge gir støtte til behandling av sårede pasienter fra Gaza

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den humanitære situasjonen i Gaza er alvorlig, med mange hardt skadde sivilpersoner og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. - Norge har i dag besluttet å bevilge ti millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjonenes evne til å behandle flere sårede fra Gaza-konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Den humanitære situasjonen i Gaza er alvorlig, med mange hardt skadde sivilpersoner og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. - Norge har i dag besluttet å bevilge ti millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjonenes evne til å behandle flere sårede fra Gaza-konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Med bortimot 2000 drepte og omlag 10 000 sårede er palestinsk helsevesen under meget sterkt press. Verdens helseorganisasjon (WHO) i Gaza koordinerer evakuering av sårede fra Gaza sammen med palestinske helsemyndigheter. WHO opplyser at det nå prioriteres evakuering til Vestbredden, Øst-Jerusalem og naboland, både av hensyn til reisevei for pasienten og medfølgende, samt kostnader. Det finnes kapasitet tilgjengelig lokalt, slik at mange pasienter fra Gaza vil kunne behandles på palestinske sykehus.

Regjeringen bevilget i juli 30 millioner kroner til ekstraordinær humanitær innsats på Gazastripen, som i hovedsak har gått til akutt medisinsk hjelp gjennom WHO, Norwac og Røde Kors. Norske humanitære midler har også bidratt til WHOs evakueringsarbeid.

- Vi har tett kontakt med palestinske helsemyndigheter, WHO og Norwac om den humanitære situasjonen og behov for støtte til medisinsk behandling av sårede. Selv om mange kan behandles lokalt, kan det være spesielle tilfeller der pasienten har behov for ekspertise som ikke er tilgjengelig lokalt eller i naboland. I slike situasjoner vil vi vurdere behandling i Norge, sier utenriksministeren, som redegjør for dette i et svar på skriftlig spørsmål fra Stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Kjersti Toppe.

Totalt har Norge bidratt med 160 millioner kroner til humanitær bistand til Palestina i år. En betydelig del av den humanitære støtten til Palestina har over flere år gått til å bygge kapasitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Total bistand til Palestina, inkludert støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er planlagt til rundt 800 millioner kroner i 2014. Mye av støtten går til det palestinske stats- og institusjonsbyggingsarbeidet.