Historisk arkiv

Kritisk til gjennomføringen av valget i Bangladesh

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er bekymret for utviklingen i Bangladesh. Mange ble drept under urolighetene i forbindelse med valget, og valggjennomføringen var i seg selv kritikkverdig, sier statssekretær Morten Høglund.

- Jeg er bekymret for utviklingen i Bangladesh. Mange ble drept under urolighetene i forbindelse med valget, og valggjennomføringen var i seg selv kritikkverdig, sier statssekretær Morten Høglund. 

Bangladesh gjennomførte søndag 5. januar landets tiende parlamentsvalg siden uavhengigheten i 1971. Valget var preget av omfattende og voldelige demonstrasjoner, og mange døde. Det regjerende partiet Awami League ble gjenvalgt da opposisjonen boikottet valget.

- Det er uheldig at de to største partiene i Bangladesh ikke ble enige om forutsetningene for gjennomføringen av parlamentsvalget. Den politiske konflikten i Bangladesh er hemmende for utviklingen i landet. Jeg vil derfor oppfordre de politiske lederne til å starte en reell dialog, og bli enige om en inkluderende politisk prosess som kan gi stabilitet og utvikling for landets 160 millioner innbyggere, avslutter Høglund.

Norge ga i 2013 70 millioner kroner i bistand til tiltak i Bangladesh. Bistanden kanaliseres gjennom FN og frivillige organisasjoner. De viktigste samarbeidsområdene er bedre arbeidsforhold i tekstilindustrien, godt styresett, og fremme av menneskerettighetene, spesielt kvinners rettigheter, i tillegg til klimatilpassing og katastrofeforebygging.