Historisk arkiv

Ålesund - unik klynge på verdensarenaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Internasjonale konsern velger Norge fordi vi er verdensledende på maritim kompetanse. Besøket mitt til kunnskapsparken i Ålesund i går bekreftet dette. Utenrikstjenesten øker nå arbeidet med å tiltrekke seg utenlandsk innovasjon, kunnskap og kapital, for å styrke den norske økonomien og gi den flere bein å stå på, sier statssekretær Morten Høglund.

Morten Høglund besøkte 26. mars “GCE (Global Center of Excellence) Blue Maritime Cluster” i Ålesund. Besøket var et ledd i Utenriksdepartementets arbeid med Norge som et attraktivt vertsland, internasjonalisering av norsk næringsliv og økt fokus på økonomisk diplomati.

Statssekretæren har tidligere besøkt flere andre klynger i Norge. Noe av det som gjør Ålesund-klyngen unik er et tett samspill mellom de ulike aktørene som deltar i klyngen. Mange av aktørene sitter tett på hverandre i Ålesund Kunnskapspark, og de ulike delene utgjør viktige brikker i klyngens verdikjede. Denne verdikjeden gjør dem i fellesskap – og hver for seg – i stand til å konkurrere globalt. 

Arnstein Erdal fra Rolls-Royce viser en propell til statssekretær Morten Høglund. Foto: UD

Arnstein Erdal fra Rolls-Royce viser en propell til statssekretær Morten Høglund. Foto: UD

Rolls Royce 

Under besøket i Ålesund møtte Høglund vise-presidenten i Rolls-Royce maritime, Jan Emblemsvåg, og statssekretæren fikk en omvisning i Rolls Royce sitt trenings- og teknologisenter.

Videre besøkte Høglund Norsk Maritimt Kompetansesenter, som er et samarbeid mellom bedrifter og mellom bedrifter og høgskole. Målet er å skape innovasjon og vekst, samt benytte hver enkelt bedrifts fortrinn.