Historisk arkiv

Klimaendringer i Arktis kan bli et speilbilde for resten av verden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Temperaturen i Arktis stiger to-tre ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Dette får dramatiske konsekvenser. De raske klimaendringene i Arktis er et speilbilde på hva som vil skje i resten av verden dersom det ikke blir en ambisiøs klimaavtale i Paris, sier utenriksminister Børge Brende.

Under klimatoppmøtet i Paris stod Norge ansvarlig for arrangementet "Seeing is believing – believing demands action: A message from the Arctic". Her deltok blant andre utenriksminister Børge Brende, FNs generalsekretær Ban Ki-moon, den franske miljø- og energiministeren Ségolène Royal, Jan-Gunnar Winther fra Polarinstituttet og barna fra NRK-programmet Oppdrag Nansen, som selv har gått på ski til Nordpolen.

De fire ungdommene fra Oppdrag Nansen fikk ros for sin innsats av Brende og av FNs generalsekretær. Erika Gjelsvik (14), Johanne Jerijærvi (14), Elias Damli (14) og Johannes Breivik (13) presenterte et kraftfullt budskap til Brende, Ban og Royal. Foto: Veslemøy Salvesen, UD
De fire ungdommene fra Oppdrag Nansen fikk ros for sin innsats av Brende og av FNs generalsekretær. Erika Gjelsvik (14), Johanne Jerijærvi (14), Elias Damli (14) og Johannes Breivik (13) presenterte et kraftfullt budskap til Børge Brende, Ban Ki-moon og Ségolène Royal. Foto: Veslemøy Salvesen, UD

- Vi er her og snakker på vegne av alle barn i verden. Vi er fremtiden. Lov oss at dere setter barna først, var budskapet fra barna.

FNs generalsekretær ga i sitt innlegg mye ros til Norge for innsatsen i klimaspørsmål. Han var tydelig på at hans to besøk til Svalbard har gjort sterkt inntrykk og gitt en realitetsorientering inn i klimaforhandlingene.

- Issmelting i Arktis får konsekvenser over hele verden. Isen i Arktis kjøler planeten. Skulle den smelte, vil havet stige med sju meter. Permafrosten i Arktis binder store mengder CO2 og metangass, som slippes ut dersom isen smelter. Temperaturstigning i Arktis vil akselerere global oppvarming og få store konsekvenser for så vide områder som handel, migrasjon, humanitære kriser, væpnede konflikter og global sikkerhet. Det er viktig at vi handler nå, sa Brende.

I del to av arrangementet presenterte Norsk Polarinstitutt ved Jan-Gunnar Winther og Harald Steen, og Christine Provost, fra Université Pierre et Marie Curie, forskningsprosjektet N-Ice og toktet med forskningsskipet Lance i Arktis.