Historisk arkiv

Nyheter

Norge ber om løslatelse av menneskerettighetsforkjemper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rettssaken mot den bahrainske menneskerettighetsforkjemperen Nabeel Rajaab kommer opp 14. mai 2015. - Norske myndigheter ber om at menneskerettighetsforkjemperen Nabeel Rajab frigis, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Rajab, som møtte politisk ledelse i Utenriksdepartementet i september i fjor, har vært fengslet flere ganger etter anklager om å ha kritisert myndighetene på sosiale medier og oppfordret til ulovlige demonstrasjoner. Støtte til menneskerettighetsforkjempere står sentralt i Utenriksdepartementets arbeid. Arbeidet for å fremme og verne om menneskerettighetene skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforkjemperne og deres familier.

- Dommen mot Nabeel Rajab er et eksempel på hvor vanskelig situasjonen er for menneskerettighetsforsvarere i Bahrain. Et stort antall aktivister er fengslet med meget strenge dommer. Norge ber om at Nabeel Rajab løslates slik at han så snart som mulig igjen kan bli en fri mann, sier statssekretær Glad Pedersen.

Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain er blitt verre de siste årene. Grunnleggende rettigheter som ytrings- og forsamlingsfrihet underlegges kraftige restriksjoner og frivillige organisasjoner overvåkes.