Historisk arkiv

Brende med nøkkelrolle på WTOs ministerkonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende vil ha en nøkkelrolle under ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) denne uken, i arbeidet med å sluttføre ministererklæringen som skal gi retning for det videre arbeidet i WTO.

Det er utenriksminister Amina Mohamed i vertslandet Kenya som har bedt utenriksminister Brende om å bistå henne i arbeidet med å sluttføre ministererklæringen fra konferansen.

- Jeg setter stor pris på den tilliten den kenyanske utenriksministeren har vist meg gjennom å gi meg dette oppdraget. Jeg er forberedt på at dette blir krevende. For Norge er det viktig å bidra til at WTO videreføres som den sentrale globale handelsorganisasjonen, sier utenriksminister Brende.

Etter forrige ministerkonferanse i 2013 har medlemmene arbeidet med å avslutte Doharunden (utviklingsrunden). Fremdriften i forhandlingene i WTO har de siste årene ikke vært som ønsket. I Nairobi forhandles det derfor om beslutninger på en begrenset del av mandatet for Doha-runden, samt en ministererklæring som skal gi retning for det videre arbeidet i WTO. Det er denne ministererklæringen utenriksministeren skal bidra til å få på plass. 

Ministerkonferansen er WTOs høyeste organ og møtes hvert annet år. For mer informasjon om utenriksministeren besøk til Kenya denne uken, se her.