Historisk arkiv

Ny internasjonal ekspertgruppe for funksjonshemmede og utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har nedsatt en internasjonal ekspertgruppe for utdanning for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Gruppen skal komme med innspill til toppmøtet om utdanning og utvikling i Oslo 7. juli.

Hensikten med toppmøtet er å styrke det internasjonale engasjementet for å bedre kvaliteten på utdanning i fattige land og nå de 58 millioner barn i barneskolealder som i dag ikke får skolegang. Rundt én tredjedel av barna som ikke går på skole regnes å være barn med ulike former for funksjonsnedsettelse. I enkelte land er hele 90 prosent av barn med funksjonsnedsettelse utenfor skolen.

Statssekretær Hans Brattskar med den nye ekspertgruppen. Foto: Kari H. Riisøen, UD

- Barn med nedsatt funksjonsevne faller altfor ofte utenfor utdanningstilbudene, ikke minst i fattige land og land i krig og konflikt. Når vi samler de viktigste støttespillerne for utdanning i verden i Oslo, vil vi gjøre utdanning for barn med funksjonsnedsettelse til et tverrgående tema, med mål om å bedre deres situasjon i praksis, sier utenriksminister Børge Brende.

Gruppen ledes av tidligere ordfører i Oslo, Ann-Marit Sæbønes, som er kjent for sitt internasjonale engasjement for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har blant annet vært direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og generalsekretær for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Gruppen skal møtes i Oslo første gang 23. og 24. april. Øvrige medlemmer er spesialister i arbeid for funksjonshemmede fra multilaterale og bilaterale organer, akademia og funksjonshemmedes organisasjoner.

Deltakere i ekspertgruppen:

  • Ann-Marit Sæbønes, leder
  • Nafisa Baboo, Light for the World, Genève
  • Rosangela Berman Bieler, Unicef
  • Cathrine Howgego, DFID, Storbritannia
  • Charlotte Mcclain-Nhlapo, Verdensbanken, Washington
  • Louise Banham, Globalt partnerskap for utdanning, Washington
  • Trine Riis-Hansen, Atlas-alliansen, Norge
  • Nidhi Singal, St. Cathrine's College, Cambridge
  • Grant Dansie, Norad, sekretær