Historisk arkiv

Lansering av "FN70: En ny dagsorden"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets satsing "FN70: En ny dagsorden" ble lansert av utenriksminister Børge Brende 17. februar. Formålet med satsingen er å se på hva FN har oppnådd gjennom sine 70 år, hvilke globale utfordringer FN står ovenfor i dag og hvordan Norge kan bidra til å forbedre FN.

I sin innledning la utenriksminister Brende vekt på at et sterkere FN er den beste investeringen for fred, sikkerhet, utvikling og fremme av menneskerettighetene. Han understreket også at det er medlemsstatene som er eiere av FN og alle land har et ansvar for å bidra til å forbedre og reformere FN. «FN70: En ny dagsorden» viser at Norge er seg dette ansvaret bevisst.

Lanseringen på det åpne møtet i Utenriksdepartementet samlet rundt 110 tilhørere noe som viser det brede engasjementet for FN i Norge. De mange spørsmålene fra salen illustrerte også et høyt kunnskapsnivå om FN fra de fremmøtte. Det vil bli avholdt flere åpne møter i forbindelse med "FN70: En ny dagsorden".

Foruten utenriksministeren deltok Rima Khalaf, leder av FNs sosiale og økonomiske kommisjon for Vest-Asia og Navi Pillay, FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Bruce Jones, Brookings Institution, og Sarah Cliffe, New York University på lanseringsmøtet.

Se video fra innledningene på møtet:

 

Nett-tv FN70: En ny dagsorden

Se sendingen her

Se sendingen her