Historisk arkiv

Regjeringen er imot boikott av Israel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Boikott av Israel er ikke norsk politikk, sier utenriksminister Børge Brende.

Den israelske dokumentarfilmen "The Other Dreamers", som handler om barn med spesielle behov, ble nylig avvist av festivalledelsen for filmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Den israelske filmskaperen fikk opplyst at festivalen støtter boikott av Israel, og at hans filmer bare vil bli vurdert dersom de handler om diskriminering av palestinerne eller om okkupasjonen.

- Jeg er skuffet over denne holdningen fra en filmfestival. Det å kutte kultursamarbeidet med et folk er også å kutte dialogen med dem. Regjeringen tror på personlig frihet, på mangfold og på at alle stemmer må få komme til orde. Jeg mener at alle kunstnere bør behandles likt, uavhengig av nasjonalitet, sier utenriksministeren.

- Det er feilslått å tro at en utestengelse av israelske kunstnere vil være et konstruktivt bidrag til å løse konflikten i Midtøsten; tvert imot. Norge har langvarige, nære og vennskapelige forbindelser med både Israel og Palestina. Regjeringen ønsker bred dialog og samarbeid med begge parter om politikk, økonomi, menneskerettigheter og kultur, sier Brende.