Forsiden

Historisk arkiv

Det grønne klimafondet: 1,4 milliarder kroner til klimaprosjekter i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det grønne klimafondet ble opprettet som følge av klimatoppmøtet i København i 2009 og skal være en sentral kanal for klimafinansiering i utviklingsland. – Det er svært positivt at Det grønne klimafondet har gitt penger til sine første prosjekter før verden møtes til klimakonferanse i Paris. Dette bidrar positivt til den kraft som må til for at vi skal få en så god avtale som mulig i Paris, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge bidrar med 1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet i perioden 2015–2018.

- De globale klimaendringene er én av de største utfordringene vi står overfor i de kommende årene. Målet er at Det grønne klimafondet skal bli en hovedkanal for å finansiere klimatiltak i utviklingsland, både innenfor utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst og utvikling i fattige land, som ofte er hardest rammet av klimaendringene, sier utenriksminister Børge Brende.

Under styremøte i Det grønne klimafondet 2.-5. november godkjente fondet for første gang finansiell støtte og investeringer til åtte prosjekter og programmer på til sammen 168 millioner dollar (1,4 milliarder kroner). Fondet er med dette operasjonelt.

De åtte prosjektene skal hjelpe utviklingsland innenfor tilpasning til klimaendringer og utslippsreduksjoner. Prosjektene er lokalisert i Afrika (3), Asia-Stillehavsregionen (3) og Sør-Amerika (2). Prosjektene er:

  1. Building Resilience of Wetlands i Peru. Samarbeidspartner er Peruvian Trust Fund for National Parks and Protected Areas (Profonanpe). GCF-finansiering er USD 6.2 million.
  2. Scaling Up the Use of Modernized Climate Information and Early Warning Systems i Malawi. Samarbeidspartner er FNs utviklingsprogram (UNDP). GCF-finansiering er USD 12.3 million.
  3. Increasing the Resilience of Ecosystems and Communities through the Restoration of the Productive Bases of Salinized Lands i Senegal. Samarbeidspartner er Centre de Suivi Ecologique (CSE). GCF-finansiering er USD 7.6 million.
  4. Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming i Bangladesh. Samarbeidspartner er Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). GCF-finansiering er USD 40 million.
  5. KawiSafi Ventures Fund i Østlige Afrika. Samarbeidspartner er Acumen Fund, Inc. GCF-finansiering er USD 25 million.
  6. Energy Efficiency Green Bond i Latin-Amerika og Karibien. Samarbeidspartner er den Inter-Amerikanske utviklingsbanken (IDB). GCF-finansiering er USD 217 million.
  7. Supporting Vulnerable Communities to Manage Climate Change Induced Water Shortages på Maldivene. Samarbeidspartner er FNs utviklingsprogram (UNDP). GCF-finansiering er 23.6 million.
  8. Urban Water Supply and Wastewater Management på Fiji. Samarbeidspartner er den Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB). GCF-finansiering er USD 31 million.

Støtten og investeringene fra Det grønne klimafondet på til sammen USD 168 millioner er kun en del av det totale finansieringsbehovet. Den totale rammen for disse prosjektene og programmene er på USD 624 millioner.